sk
en de
ostrolucky

Skamenelé drevo

Skamenelé drevo nazývame aj fosílne, je to názov pre špecifický druh skamenelín suchozemských rastlín. Tvorí sa z rastlinného materiálu pod zemou, kde je drevo pochované pod sedimentom, ktorý ho chráni pred vplyvom kyslíka, ktorý by tento proces znemožnil a drevo by sa rozložilo.

Minerálne vody, ktoré prúdia cez sedimenty uchovávajú v bunkách rastlín minerály, v rastline ubúda lignín aj celulóza a vytvára sa na nej kameň.

Doba počas ktorého drevo skamenie je minimálne 100 rokov a musí sa to stať skôr, ako sa rozloží.  Jedná sa o výsledok mineralizácie stromov, ktoré tento proces premenil na kamene.  Všetky organické materiály v strome boli premenené na minerály, hlavne kremičitany ako napríklad kremeň, ale drevo si zachovalo pôvodnú drevnú štruktúru. Lesy v ktorých sa takéto drevo nachádza sa nazývajú skamenelé lesy. 


V niektorých skamenelých kmeňoch sa nachádzajú veľké prekvapenia. Ich dutiny slúžia, ako kryštalizačné miesta pre vznik kryštálov, ako je Citrín (žltá) a Ametyst (fialová)

 

Zloženie

Hlavnými zložkami skamenelého dreva sú prvky, ako mangán, železo a meď, ktoré sa pri procese petrifikácie nachádzajú vo vode, alebo barine, dávajú drevu širokú škálu rôznych farieb. Čisté kryštály kremeňa sú bezfarebné, ale keď sa k ním pridajú znečisťujúce látky ich farba sa môže zmeniť na žltú, červenú, modrú, oranžovú. Skamenelé drevo si zachováva svoju pôvodnú štruktúru až do mikroskopického detailu a je možné na ňom skúmať letokruhy a tkanivá.

 

Mohsova stupnica tvrdosti

Na Mohsovej stupnici tvrdosti má skamenelé drevo tvrdosť 7, čo je rovnaká tvrdosť, ako kremeň. Stupnica tvrdosti vyjadruje schopnosť jedného materiálu vytvárať ryhu do druhého. Vytvoril ju nemecký mineralóg Fridrich Mohs. 

 


Vplyv chemických prvkov na farbu

uhlík – čierna                
kobalt – zelená/ modrá
chróm – zelená/ modrá
meď – zelená/ modrá
oxidy železa – červená, hnedá, žltá
mangán – ružová/ oranžová
oxidy mangánu – čierna/ žltá

 

Výrobky

opracovanie je náročnejšie, ako pri bežnom dreve. Pri práci sa používajú sa diamantové nástroje. Skamenelé drevo sa využíva hlavne na výrobu menších príručných stolíkov, konferenčných stolíkov, jedálenských stolov, umývadiel, taburetov a menších dekoračných predmetov. V porovnaní s exotickými drevinami je jeho cena obvykle vyššia a závisí od veľkosti, tvaru, veku a farebnosti konkrétneho kusa.

 

 

Najznámejšie náleziská


1, Petrified Forest National Park, Arizona, USA

Najznámejším náleziskom skamenelého dreva je Skamenelý les v Národnom parku pri Holbrooku v severovýchodnej Arizone. Asi pred 225 000 000 rokmi bola táto oblasť nížina s tropickým podnebím a hustým lesom. Približne v tomto období boli oblasti zaplavené bahnom a inými usadeninami pri tropických dažďových búrkach a všetky ihličnaté stromy s výškou 60 m a priemerom až do 2m ostali pod nánosom bahna.

Často sa tam vyskytovali výbuchy sopiek, ktoré pokryli oblasť sopečným popolom s vysokým obsahom oxidu kremičitého. Popol bol rozpustený podzemnou vodou a slúžil, ako zdroj oxidu kremičitého, ktorý nahradil zvyšky rastlín a vytvoril skamenelé drevo. Stopové množstvá železa, mangánu a ďalších minerálov spolu s oxidom kremičitým dali skamenelému drevu rôzne farby. 

Jedným z najznámejších poznávacích znamení je 34 metrov dlhý most zo skamenelého kmeňa. V roku 1911 bol most z dôvodu bezpečnosti podopretý betónovými piliermi a o 6 rokov neskôr boli piliere nahradené estetickejším betónovým nosníkom.


2, Ginkgo Petrified Forest, Washington, USA

Ginkgo Skamenelý les obsahuje pozostatky jedného z najneobvyklejších fosílnych lesov na svete. Objavený bol v roku 1930 pri výstavbe diaľnice. Na mieste bolo identifikovaných desiatky druhov pravekých stromov v vrátane prvých známych vzoriek skamenelého Ginkga. Tieto nálezy dokazujú, že v období pred 15 000 000 rokov boli tieto oblasti úplne odlišné od dnešnej podoby.

Región bol mokrý, vlhký, dominovali mu močiare a plytké jazerá obklopené lesmi. Stromy, ktorým vyhovovala vlhkosť, ako bahenný Tis rástli na okraji jazier, zatiaľ čo listnaté stromy, ako Ginkgo, Javor, Orech, Dub a Pagaštan rástli na svahoch. Neskôr boli tieto stromy bahennými prúdmi a lávou transportované do jazier, kde postupne prebehlo skamenenie.

V oblasti sa našlo viac, ako 50 druhov skamenelých stromov a les je registrovaný, ako národná pamiatka.

 

3, Petrified Forest of Lesbos, Greece

Skamenelý les Lesbos je jedným z najlepšie zachovaných pamiatok geologického dedičstva na svete a s rozlohou 150 km2 pravdepodobne aj najväčší. Vznikol pred 20 000 000 miliónmi rokov keď sopečné materiály pokryli lesy v oblasti. Grécko vyhlásilo les za chránenú prírodnú pamiatku.

Prvé zmienky o skamenelom lese sa datujú do 19. storočia. Vytvorenie lesa je spojené so sopečnou činnosťou v oblasti severného Egejského mora pred 20 miliónmi rokov. Veľký počet  stromov je v pôvodnej vertikálnej polohe, čo je dôkazom, že skameneli v svojej prirodzenej polohe.  V oblasti sa nachádzajú stromy s výškou nad 20 metrov a s priemerom viac ako 3 metre. Identifikované boli ihličnaté aj listnaté stromy, napríklad- Vavrín, Topoľ, Buk, Jelša, Platan, Javor, veľa druhov Duba.

Zloženie voľne rastúcich skamenelých rastlín ukazuje, že skamenelý les Lesbos rástol v subtropickom podnebí.

 

4, Mississippi Petrified Forest, USA

Existencia tohto skamenelého lesa je známa od roku 1850, ale až v posledných 4 desaťročiach bol otvorený pre verejnosť. Veľkosť skamenelých kmeňov dokazuje, že tu pred 35 000 000 rokou žili stromy naozaj gigantických rozmerov vysoké až 35 m a staré viac, ako 1000 rokov.

Proces skamenenia začal, keď nastali veľké povodne a silný prúd rieky Mississipi vyvrátil stromy a postupne ich pohlcoval na dne. Každá ďalšia povodeň priniesla nové nánosy bahna, piesku bohatých na minerálne látky na ich pokrytie a tak sa začal proces petrifikácie. Dnes sú tieto kmene opäť viditeľné vďaka eróznym procesom.

Jedným z najvýraznejších príkladov skamenelého dreva je „žaba“, ktorej hmotnosť sa odhaduje na 6700 kg.

 

5, Blue Forest of Eden Valley, Wyoming, USA

Wyoming je štát bohatý na fosílne drevo a má niekoľko skamenelých lesov. Skamenelé drevo z oblasti pri meste Eden je známe svojim achátovo- modrým zafarbením, ktoré má veľa tu nájdených kusov.  Skamenelé drevo tu vznikalo z rastlín žijúcich pred 50 000 000 rokov, ktoré žili v bahenných oblastiach.

Keď stromy odumreli a spadli do bariny boli rýchlo pokryté riasami, ktoré chránili kôru pred rozpadávaním. Postupne, ako sa drevo zmršťovalo, boli medzery medzi riasami a kôrou vyplnené minerálmi, ktoré vytvorili krásnu kryštalickú formu.  

Modrý Achát je jedným z najkrajších minerálov nachádzajúcich sa v skamenelých stromoch a jeho krásu ešte znásobujú biele kryštály kremeňa a kalcitu. 

 

6, Monumento Natural Bosque Petrificado, Argentina

pred asi 140 000 000 rokov v období Jury boli v oblasti husté lesy pokryté obrovskými stromami s vlhkou klímou. Na začiatku Kriedy nastali tektonické pohyby a sopečné výbuchy, ktoré viedli k zničeniu pohorí.

Veľká časť lesov ostala pokrytá sopečným popolom, ktorý neskôr zamrzol. V priebehu tisícročí dážď a vietor odhalil niektoré oblasti skamenelých lesov, kde sa vyskytovali hlavne ihličnaté stromy Araukária, ktoré dosahovali výšku až 40m a mali priemer 3m.

V roku 1954 bola oblasť vyhlásená za prírodnú pamiatku.

 

7, Yellow Cat Flat, Utah, USA

Skamenelé drevo z tejto oblasti pochádza z obdobia spred 150 000 000 rokov z obdobia Jury. Je známe svojou sýto červenou, oranžovou až žltou farbou, ktorá vyplýva z prítomnosti železa a ďalších kovových zlúčenín.

So skamenelého dreva z tejto oblasti sa najčastejšie vyrábajú šperky. Pre návštevníkov tejto oblasti je dôležitá informácia, že oblasť je veľmi suchá, pustá, podzemná voda je kontaminovaná uránom a arzénom.

Nie je tu žiadna možnosť ubytovania, stravovania, nie je tu mobilný signál, je to veľmi podobné, ako by ste sa vrátili späť do obdobia Jury. 

 

8, Theodore Roosevelt National Park, North Dakota

Je dnes suchý, riedko zalesnený región, ale v minulosti pred 55 000 000 rokov tu bolo mierne subtropické pásmo a vyskytovali sa tu gigantické Sekvoje, ktoré  boli po spadnutí s najväčšou pravdepodobnosťou zaliate riekami pri záplavách a neskôr v dobe ľadovej boli pod hrubou vrstvou ľadu.

Najväčšie stromy, ktoré sa tam vyskytovali dosahovali výšku do 40m s priemerom 3,6 m.  

Teraz sa tu nachádzajú roztrúsené menšie kmene a ich úlomky, ale aj stojaté kmene. 

 

9, Yellowstone’s Petrified Forest

Pred asi 50 000 000 miliónmi rokov sa tu nachádzali vysoké Sekvoje, Orechy, Javory, Magnólie, Duby, Borovice. Pravdepodobne po sopečnej erupcii z neďalekého pohoria Absaroka ostali lesy pochované v sopečnom popole a začali sa rozkladať.

Neskôr začala presakovať do buniek dreva podzemná voda bohatá na oxid kremičitý a zabránila ďalšiemu rozkladu. Táto činnosť prispela k zachovaniu dreva jeho zakonzervovaním.

Ďalším faktorom, ktorý robí Yellowstonský park výnimočným je množstvo kmeňov, ktoré stoja v zvislej polohe s koreňmi v zemi, toto je úkaz, ktorý sa veľmi zriedka vyskytuje v fosílnych lesoch.


Ďalšie náleziská

Austrália - mesto Chinchilla v Queenslande
Belgicko - pri meste Hoegaarden
Brazília - geopark Paleorrota
Česká Republika - Nová paka, Louny
Čína - Dzungaria
Egypt - skamenelý les medzi Káhirou a Suezom
Ekvádor - skamenelý les Puyango
India - Thiruvakkarai Village v meste Čennai
Indonézia -  skamenelý les v provincii Banten
Kanada -  skamenelý les na ostrove Axela Heiberga v Nunavute.
Lýbia - stovky kilometrov štvorcových sa nachádzajú v Lýbijskej púšti
Namibia - Damaralandský skamenelý les
Nemecko - pri meste Chemnitz
Nový Zéland - záliv Curio, fosílny les pri Aucklande
Spojené Kráľovstvo - na pobreží Anglicka a Walesu, Dorset
Ukrajina - skamenelé kmene sa nachádzajú pri meste Družkivka
USA - Lemmon v Južnej Dakote
        - fosílne ložiská v Colorade
        - Gilboský fosílny les v New Yorku
        - Escalantský skamenelý les v Utahu
        - Kenosha v Wisconsine

2 of 5