sk
en de
ostrolucky

8 krokov k stolu s prírodnými hranami

1, Výber dreva- prvý a najdôležitejší krok z pohľadu dizajnu a estetiky výsledného produktu je výber vhodného kmeňa stromu. Zameriavame sa na výber kmeňov s dĺžkou od 2500 do 5500mm, šírkou od 600mm s výraznou členitosťou a kresbou.

2, Pílenie- pred pílením je najprv dôležité posúdiť a vhodne zvoliť čo najlepšiu výťažnosť kmeňa a zároveň získať vizuálne najzaujímavejšie dosky. Dosky sa pília na hrúbku cca. 8-10 cm z celej šírky kmeňa, aby sa zachovali prírodné hrany.

3, Sušenie- sušenie je najdôležitejším technologickým krokom pri výrobe stolov. Dosky, ktoré používame sú najprv 1 až 2 roky prirodzene sušené a neskôr dosušené vo vysokoteplotnej sušiarni minimálne 60 dní pri teplote 80 až 180°C. Sušenie je proces, ktorý najviac ovplyvní výslednú kvalitu dosky, preto sa tejto činnosti venuje maximálna pozornosť a drevo sa neustále kontroluje počas celého procesu sušenia. Sušením sa z dreva odstráni vlhkosť až na úroveň 8-10 %, doska sa tvarovo a rozmerovo stabilizuje, dochádza k zneškodneniu drevokazných húb, hmyzu a drevo je týmto pripravené pre ďalšie spracovanie.

4, Uskladnenie- vhodne zvolené uskladnenie vysušených dosiek zabezpečí zachovanie ich kvality po procese sušenia. Dosky skladované v regáloch majú dostatočnú oporu pre zabezpečenie tvarovej stability a zároveň dostatočný prísun vzduchu. Uskladnenie v regáloch ponúka jednoduchú manipuláciu, a tým eliminuje možné mechanické poškodenia vznikajúce pri komplikovanej manipulácii.

5, Opracovanie dosky- ďalším krokom pri výrobe stola je opracovanie samotnej dosky, ktorá tvorí vrchnú časť stola. Najprv sa opracujú hrany a doska sa z obidvoch strán ofrézuje pre dosiahnutie rovnomernej hrúbky. Ak sa nachádzajú na doske pukliny je potrebné ich stabilizovať pomocou epoxidovej živice, alebo drevených/ kovových motýlikov. Doska sa následne vybrúsi a je pripravená pre záverečný krok povrchovej úpravy, ktorým je náter.

6, Povrchová úprava- na natieranie používame priemyselne vyrábaný tvrdý olejovo- voskový náter, prírodné zmesy voskov a olejov, ktoré si pripravujeme sami, alebo šelakovú politúru, s ktorou sa dá dosiahnúť najluxusnejší vzhľad. Jej aplikácia je však časovo aj finančne najnáročnejšia. Vhodný náter sa vždy zvolí až po konzultácii so zákazníkom a presnej špecifikácii použitia stola.

7, Výroba podstavca- ďalšou časťou výroby stola je zhotovenie podstavca, najčastejšie používame sklo, epoxidovú živicu, rôzne druhy kovov (meď, bronz, mosadz) a prírodný kameň. Každý podstavec je tak ako vrchná časť stola originál a je vyrábaný len pre jeden stôl.

8, Kompletizácia- hotový stôl je teda kombináciou dvoch vzájomne oddeliteľných častí- vrchnej dosky a podstavca z dôvodu lepšej manipulácie a prepravy, keďže sa vo väčšine prípadov jedná o kusy s hmotnosťou nad 100 kg.

Pred tým, ako začne vznikať nový stôl si najprv vypočujeme predstavy a vízie zákazníka, ktoré sa neskôr v procese tvorby stola premenia na jedinečný doplnok jeho interiéru.

15 z 15